ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการยืนยันสั่งซื้อสินค้า

– เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์แล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการซื้อสินค้า

– หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงิน ทางบริษัทจะส่งอีเมลล์เพื่อยืนยันการจัดส่งสินค้า

หมายเหตุ

– ท่านต้องแจ้งหลักฐานการชำระเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการจัดส่ง

– หลังจากยืนยันการชำระค่าสินค้า ทางบริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าภายในวันถัดไป (ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ) สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกภายในเวลา 2 – 5 วัน

– ระยะเวลาขนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับ พื้นที่จัดส่งและการขนส่ง

หมายเหตุ

– การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า หากมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า

– ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า จะต้องมีผู้ชื่อรับสินค้า หากไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และสินค้าถูกส่งกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้าในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าในครั้งถัดไป โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้าก่อน ทางบริษัทฯ นำสินค้าส่งกลับไปยังลูกค้าอีกครั้ง

– หากสินค้าไม่พร้อมจัดส่ง หรือ มีความผิดพลาดในเรื่องราคาสินค้าหรือราคาการจัดส่ง ทางบริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า ตามหลักฐานการชำระเงิน

***ท่านต้องแสดงหลักฐานการชำระเงิน มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการคืนเงิน***

เงื่อนไขการรับสินค้า
– กรุณาตรวจสอบสินค้าให้ครบถ้วนก่อนเซ็นต์รับสินค้า

เงื่อนไขการชำระเงิน

– เมื่อท่านได้ชำระค่าสินค้าแล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้านั้นได้

– กรณีเลือกชำระค่าสินค้าผ่านทางการโอนเงิน จะต้องทำการโอนเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะทำการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าของท่านโดยไม่แจ้งให้ทราบ