Discover Our Story

สำหรับหมู่บ้านปางมะโอนั้น คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื่องด้วยความสมดุลทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมเป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ 1,000 เมตร มีพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย มีสภาพภูมิอากาศชุ่มชื้นเย็นสบายตลอดทั้งปี ประกอบกับสภาพดินมีคุณภาพดี มีความชื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูกกาแฟ โดยเฉพาะสายพันธุ์ อราบิก้า (Arabica)

ในปีพุทธศักราช 2529 จึงได้มีนักวิจัยชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจเข้ามาศึกษาทดลองปลูกกาแฟสายพันธุ์ต่างๆในหมู่บ้านปางมะโอแห่งนี้ โดยคุณพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ ชาวจังหวัดชุมพร ผู้ที่มี ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงทางภาคใต้ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมทำงานกับทีมผู้ปลูกกาแฟชาวญี่ปุ่น โดยได้รับหน้าที่ในการจัดการและควบคุมดูแลการผลิตเมล็ดกาแฟ และยังได้มีโอกาสไปศึกษาอบรมทางด้านกาแฟโดยตรงที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาต่อในประเทศ จนกระทั่งในเวลาต่อมา คุณพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ ได้พัฒนาไร่กาแฟปางมะโอแห่งนี้อย่างจริงจัง และได้มีการดำเนินกิจการต่อภายใต้ความดูแลของคุณพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ อย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช 2540 โดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อสินค้า กาแฟปางมะโอ ภายใต้ลิขสิทธิ์ “บริษัท มิสเตอร์คอฟฟี่ จำกัด
(Mr. Coffee Company Limited)”

“ไร่กาแฟปางมะโอ” … ไร่กาแฟที่มีกาแฟคุณภาพหลากหลายสายพันธุ์ ปัจจุบันมีพื้นที่รวมกว่า 200 ไร่ มีความพร้อมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ เริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ การสี โดยเฉพาะการคั่วเมล็ดกาแฟที่มีขั้นตอนการคั่วอย่างพิถีพิถัน ปัจจุบันมีโรงคั่วกาแฟภายในไร่โดยเฉพาะจำนวน 2 โรง มีกำลังการผลิตกว่า 1,000 กิโลกรัมต่อเดือน มีการควบคุมทุกขั้นตอนในการผลิตเมล็ดกาแฟโดยผู้ที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่ดี คงคุณภาพของเมล็ดกาแฟ ทั้งสี กลิ่น และรสชาติของกาแฟหลังการคั่ว ไร่กาแฟปางมะโอ นับเป็นไร่กาแฟแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ปลูกกาแฟอราบิก้าหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ คาร์ติมอร์ (CatiMor), คาทูรา (Caturra), เบอร์บอน (Bourbon), ทิปปิก้า (Typica), เยลโลเมาท์เท่น (Yellow Mountain), เร๊ดเมาเท่น (Red Mountain) นอกจากนี้ ไร่กาแฟปางมะโอยังได้ปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า (Robusta) เพื่อทำให้ได้ความหลากหลายของรสชาติกาแฟเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคั่วเมล็ดกาแฟนั้น มีการคั่วโดยใช้โรงคั่วกาแฟส่วนตัวที่ตั้งอยู่ภายในไร่ ใช้กรรมวิธีเฉพาะในการคั่ว และการผสมผสานเมล็ดกาแฟในแต่ละสายพันธุ์ตามอัตราส่วนที่มีความเหมาะสม จากเจ้าของไร่ผู้มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านกาแฟกว่า 30 ปี ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วที่มีกลิ่นหอม มีความแตกต่างของระดับความเข้มของสีเมล็ดกาแฟ และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันถึง 15 ชนิด

ผลิตภัณฑ์จากไร่กาแฟปางมะโอ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ “OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว” ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางมาอย่างยาวนานจนกระทั่งปัจจุบัน และคุณพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ ยังได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความสนใจในด้านกาแฟหันมาปลูกกาแฟอย่างจริงจัง มีการสร้างมาตรฐานและคุณภาพของกาแฟ สร้างเป็นฐานเครือข่ายผู้ปลูกกาแฟได้กว่า 100 ราย ผลิตภัณฑ์กาแฟของไร่ปางมะโอนั้น นอกจากมีการจำหน่ายในประเทศแล้ว ยังได้มีการจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศเวียดนาม กัมพูชา พม่า โดยเฉพาะในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ของไร่กาแฟปางมะโอยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ทำให้มียอดจำหน่ายในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และผลิตภัณฑ์จากไร่กาแฟปางมะโอกำลังมีการขยายฐานการตลาดออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน และภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป

Co-founder

Director

พันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์

Director

คุณพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ เจ้าของไร่กาแฟปางมะโอ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ การเพาะพันธุ์ การดูแลรักษา การคั่ว และการแปรรูปกาแฟกว่า 30 ปี ทั้งสายพันธุ์โรบัสต้า ซึ่งเป็นสายพันธุ์กาแฟเฉพาะของทางภาคใต้ และสายพันธุ์อราบิก้า สายพันธุ์กาแฟเฉพาะของทางภาคเหนือ โดยคุณพันธ์ศักดิ์ ศรีวงษ์ เป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนของการผลิตกาแฟของไร่ปางมะโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมการคั่วกาแฟและการคั่วผสมในทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เพื่อคงคุณภาพของกาแฟจากไร่ปางมะโอให้ได้ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟคั่วที่มีกลิ่นหอม มีความแตกต่างของระดับความเข้มของสีเมล็ดกาแฟ และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันถึง 15 ชนิด

Just for you Our Story

เราคัดเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ ก่อนนำไปคั่วและหลังจากการคั่ว เพื่อให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจในคุณภาพของรสชาติกาแฟ จากไร่ปางมะโอ  

 

About-Page-Image

Want To Get In Touch?